Användarverktyg

Webbverktyg


stad

Stad (towny)

Här hittar du vanliga kommandon för att skapa, administrera och använda en stad.

Skapa en stad

För att skapa en stad måste du först ha pengar för det, det kostar $750 att skapa en och sedan $10/dag (24h).

Kommando: /t new <stadsnamn>

Bra att veta

En stad bygger på chunks som är Minecraft:s struktur, en chunk består av 16×16 block.
Att skapa en stad kostar $750 blubbdollar, sedan kommer det kosta $10 per dygn (24h).

För att hålla staden aktiv och för att utöka den behöver man sätta in pengar i sin stad.
När staden får slut på pengar kan du inte längre utöka staden och den blir bankrupt.
En stad som är bankrupt går förlorad om man inte sätter in pengar i staden.

Generella kommandon

/t ? - Visar stadskommandon.
/t - Visar information om din stad.
/t <stadsnamn> - Visar information om den angivna staden.
/t here - Visar information om staden du befinner dig i.
/t list - Visar en lista på städer.
/t map - Visar stadskartan i chatten.
/t prices - Visar kostnader i staden (skatter m.m.).
/t time - Visar tiden till nästa nya dag (för att dra skatter och andra avgifter).
/t top <all | resident | town> - Visar toplistan för det valda.
/t stats - Visar statistik för din stad.
/t join <stad> - Gå med i staden du angav.

Stadskommandon (mayor)

/t add <spelare> - Lägg till invånare till staden (spelaren måste acceptera).
/t kick <spelare>} - Släng ut invånare från din stad.
/t spawn - Teleportera dig till stadens spawnpunkt.
/t spawn <stad> - Teleportera till någon annans stads spawnpunkt.
/t claim - Gör anspråk på den chunk du står i till din stad.
/t claim outpost - Skapa en ny outpost till din stad (kostar $750 och kan inte ha namn).
/t claim # - Gör anspråk på chunksen runt dig till din stad.
/t claim auto - Gör anspråk på så många chunks som möjligt.
/t unclaim - Ta bort anspråket i den chunk du står i till staden.
/t all - Ta bort alla anspråk till staden.
/t # - Ta bort chunks runt dig till staden.
/t withdraw <summa> - Ta ut pengar ur staden.
/t deposit <summa> - Sätt in pengar i staden från din plånbok.
/t buy bonus <antal> - Köp extra stadsblock till staden.
/t delete - Ta bort staden.
/t outpost <siffra> - Teleportera till en outpost.
/t ranklist - Visar invånare i staden.
/t rank <add | remove> <spelare> <rank> - Lägger till eller tar bort en rank på en invånare.
/t reslist - Visar alla invånare i staden.
/t set […]
- board <meddelande> - Sätter stadens välkomstmeddelande.
- mayor <invånare> - Ge borgmästarrollen till en annan invånare.
- homeblock - Ändra stadens hemblock.
- spawn - Ändra stadens spawnpunkt.
- name <namn> - Ändra stadens namn.
- outpost - Sätt stadsblock som en outpost.
- perm <resident | ally | outsider> <build | destroy | switch | itemuse> <on | off> - Ändra behörigheter i staden.
- taxes <pris> - Sätter den dagliga skatten för invånarna i staden.
/t toggle <explosion | fire | mobs | public | pvp | taxpercent | open> <on | off> - Ändra vad du tillåter i staden.

Tomtkommandon (plots)

/plot - Visar kommandon för tomter.
/plot claim - Gör anspråk på tomten du står i (kan kosta pengar).
/plot unclaim - Ta bort anspråk på tomten som du står i.
/plot fs <pris> - Sälj tomten du står i till ett pris.
/plot nfs - Ta bort tomten från försäljning.

/plot set […]
- reset - Gör om tomten till en vanlig tomt.
- shop - Gör tomten till en butiktomt.
- embassy - Gör tomten till en ambasadtomt (andra spelare kan köpa dessa).
- arena - Gör tomten till en arena.
/plot clear - Rensa <items> från tomten (endast borgmästare).

stad.txt · Senast uppdaterad: 2021/12/19 10:43 av pette