Användarverktyg

Webbverktyg


lwc

Lås

Med hjälp av ett plugin så kan du låsa eller låsa upp följande:

  • Kistor
  • Hoppers
  • Dörrar
  • Ugnar

Kommandon

/lock - Lås för alla spelare förutom dig själv.
/unlock - Lås upp för alla spelare på servern.
/cmodify <spelare> - Tillåt en specifik spelare att öppna.
/chopper <on|off> - Tillåt en kista att ta emot saker via en hopper.

lwc.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/13 23:03 av pette