Användarverktyg

Webbverktyg


land

Innehållsförteckning

Land

Detta är sida för våra servrar som använder Lands istället för Towny.

Bra att veta

Ett land är precis som Towny baserat på chunks, en chunk består av 16×16 block.
Att skapa ett land kostar $4,000 blubbdollar, sedan $10 /chunk och dag.

Kostnader

Skapa land: $4,000
Skapa läger: $750 - Ger ett tillfälligt land i 24 timmar på 3×3 chunks.
Anspråk på cunk: $20 - ökar sedan 5% per chunk (max $100/chunk).
Flytta spawn: $200 - gratis första gången du placerar spawnen.
Teleportera till ett land: $50 - ges till ägaren till landet du teleporterar dig till.
Byta namn på sitt land: $1,000
Ändra ägare: $5,000
Underhåll: $10 /chunk (per dygn, 24 timmar)
Skatt: inaktiverat.

Kommandon

/lands - Öppnar upp en grafisk meny.
/lands menu here - Öppnar menyn för den chunk du står i.
/lands create <namn> - Du skapar ditt land. Notera, inga mellanslag tillåts!
/lands view - Visar gränsen för landet.
/lands claim - Gör anspråk på den chunk man befinner sig i.
/lands claim auto - Gör automatiskt anspråk på den chunk du befinner dig och de chunks du rör dig till under 2 minuter.
/lands map - Visar en kartbild i chatten (du kan även göra anspråk här ifrån).
/lands unclaim - Tar bort anspråk för chunk.
/lands unclaim auto - Tar bort anspråk för chunks du går i under 2 minuter.
/lands unclaimall - Tar bort anspråk på alla chunks.
/lands accept <land> - Du accepterar inbjudan till landet.
/lands deny - Du nekar inbjudan till landet.
/lands delete - Du raderar ditt land.
/lands edit <land> - Du redigerar i det specifika landet.
/lands deposit [land] <amount> - Sätt in pengar i landets bank.
/lands info [land] - Visar information om landet.
/lands leave <land> - Lämna landet.
/lands rename [land] <new name> - Byt namn på ditt land.
/lands setspawn - Ändra landets spawn-ställe.
/lands spawn [land] - Teleportera dig till ett lands spawn.
/lands top - Visar topp 10 av länder.

land.txt · Senast uppdaterad: 2023/08/20 09:48 av pette